به گزارش ترفندستان, به نقل از نومرا, لیست ایغون و ایپاد و ایپدهائی که از ای اوس 10.3 پشتیبانی میکنند.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]