[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
novaPDF برنامه ای برای ساختن و تبدیل و تغییر و ایمن ساختن فایلهای پی دی اف است که ابزار ادیت توانائی دارد و همچنین شامل یک پرینتر مجازی میشود.

novaPDF میتواند فایلهای DOCX, XLSXn DWG, HTML, SVG, XML به PDF تبدیل کند.

برای دریافت سریال فعالسازی novaPDF [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] و نام و ادرس ایمیل خود را در فرم روی صفحه وارد نمائید تا برایتان ارسال گردد.

در صورت دریافت نکردن سریال فعالسازی یکساله در ظرف یک ساعت پس از پر کردن فرم, روی لینک Let us know کلیک کنید تا این موضوع را اطلاع دهید.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]