برای دانلود رایگان McAfee AntiVirus Plus [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] روی دکمه Download Now کلیک کرده و در صفحه بعدی فرم را پر کرده و روی دکمه continue کلیک کنید.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


سپس در حساب کاربری ساخته شده خود روی Place My Order کلیک کرده و جلوی I accept McAfee’s End User License Agreement را تیک زده و سپس روی دکمه Download کلیک کنید.

نسخه دانلود شده McAfee AntiVirus Plus 2017 شش ماهه میباشد.