[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

Kotobee Author Basic برنامه ای برای ساختن و ادیت کتابهای الکترونیکی تعاملی است.

برای دانلود رایگان Kotobee Author Basic و دریافت سریال فعالسازی ان [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] روی صفحه روی دکمه Get it now for free کلیک کنید.

مهلت دانلود رایگان این برنامه و دریافت سریال فعالسازی ان توسط کنتور معکوس در بالای سمت راست صفحه نمایش داده میشود.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


با انجام مراحل بالا به صفحه دیگر هدایت شده و پنجره دانلود برنامه بطور خودکار گشوده خواهد شد. دئر غیر اینصورت میتوانید روی لینک نمایش داده شده در زیر کلیک کنید.

برای دریافت کلید فعالسازی برنامه روی دکمه Get your key and activate کلیک کنید.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]