توجه

با ارائه بیلد 1809 ویندوز 10 پست اول این تاپیک بروز شد.

فراموش نکنید که بعد از مطالعه پست اول این تاپیک و در صورتیکه مایلید فلش یا دی وی دی بوتیبل ویندوز 10 بیلد 1809 را رایت کنید پست دهم این تاپیک را نیز مطالعه کنید.