[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
PDF Anti-Copy برنامه ای رایگان برای ممانعت از تبدیل فرمت و کپی فایلهای پی دی اف است که ویندوزهای XP تا 10 پشتیبانی میکند.

PDF Anti-Copy بر خلاف برخی برنامه هائی که محدودیتهائی به فایلهای پی دی اف میافزایند, همه کلمات و گرافیکهای روی صفحات پی دی اف های حساس را بدون تغییر فرم محتوای اصلی ایمن میسازد.

با PDF Anti-Copy میتوان فقط بعضی از صفحات یک فایل پی دی اف را محافظت کرده و فرم و کیفیت پی دی اف اصلی را تغییر نمیدهد.

PDF Anti-Copy مانع تبدیل فرمت فایل پی دی اف به فرمتهای قابل ادیت چون MS Word, Excel, TXT و غیره میشود.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]