[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
PDF Anti-Copy Portable برنامه ای رایگان برای ممانعت از تبدیل فرمت و کپی فایلهای پی دی اف است که ویندوزهای XP تا 10 پشتیبانی میکند.

PDF Anti-Copy Portable بر خلاف برخی برنامه هائی که محدودیتهائی به فایلهای پی دی اف میافزایند, همه کلمات و گرافیکهای روی صفحات پی دی اف های حساس را بدون تغییر فرم محتوای اصلی ایمن میسازد.

با PDF Anti-Copy Portable میتوان فقط بعضی از صفحات یک فایل پی دی اف را محافظت کرده و فرم و کیفیت پی دی اف اصلی را تغییر نمیدهد.

PDF Anti-Copy Portable مانع تبدیل فرمت فایل پی دی اف به فرمتهای قابل ادیت چون MS Word, Excel, TXT و یره میشود.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]