[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
PEGsnoop برنامه ای رایگان و پرتابل است که اطلاعات تصاویر را انالیزکرده و این اطلاعات را در پائین اینترفیس برنامه نمایش میدهد و مثلا میتوان دانست که تصویر با چه دستگاهی گرفته شده و ایا تغییرات کمی در ان داده شده است.

PEGsnoop از ویندوزهای 7 تا 10 و فرمتهای زیر پشتیبانی میکند.

.JPG - JPEG Still Photo
.THM - Thumbnail for RAW Photo / Movie Files
.AVI* - AVI Movies
.DNG - Digital Negative RAW Photo
.PSD - Adobe Photoshop files
.CRW, .CR2, .NEF, .ORF, .PEF - RAW Photo
.MOV* - QuickTime Movies, QTVR (Virtual Reality / 360 Panoramic)
.PDF - Adobe PDF Documents

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]