کتاب 100 سال تنهایی برنده جایزه نوبل ادبیات 1982
نویسنده:گابریل گارسیا مارکز
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]