بخشی از کتاب

غروب یکی از روزهای ماه نوامبر، رئیس اداره آگاهی انگلستان به اتفاق دوست کوچک اندام خود، “هرکول پوارو” در یکی از خیابان های دور افتاده لندن مشغول قدم زدن بودند. “هرکول پوارو” کاراگاه برجسته بلژیکی به علت اکتشافات زیرکانه جنائی خود، در انگلستان شهرتی به هم زده بود و این موضوع باعث ایجاد دوستی بین او و مقامات کارآگاهی انگلستان شده بود. در آن شب در لندن مراسم آتش بازی برپا بود، گلوله های منوّر رنگارنگ زیبائی خاصی به صحنه آسمان می دادند، صدای انفجار ترقه ها با منظره پراکنده شدن زنجیره های آتش، هماهنگی جالبی به وجود می آورند …

اطلاعات کتاب

• کتاب جنایت در مجتمع مسکونی، ترجمه اثری است با نام Murder in The Mews (به فارسی: قتل در مجتمع مسکونی)، نوشته خانم آگاتا کریستی که در ۱۵ مارس ۱۹۳۷ توسط انتشارات Collins Crime Club در انگلستان منتشر شد.
• کتاب در ژوئن همان سال، با عنوان Dead Man’s Mirror (به فارسی: آینه مرد مرده) توسط انتشارات
Dodd, Mead and Company در آمریکا منتشر شد.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]