توسعه دهندگان برنامه ها که در یکی از مناطق زیر بکار اشتغال دارند میتوانند افیس 365 یکساله را بطور رایگان دانلود کنند.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


برای اینکار در ابتدا [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] و سپس فرم روی صفحه را کامل و با دقت پر کنید. سپس منتظر شوید تا ایمیلی با یک لینک برایتان ارسال گردد. دستورات را انطور که توضیح داده شده انجام دهید تا یک نسخه افیس 365 یکساله را دانلود کنید.