[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]به گزارش ترفندستان, به نقل از اوبژیزمو, جلب توجه همکان برای برندها بسیار مهم این است و اینکار قبل از هر چیز توسط لوگوی انها انجام میشود اما برای هر چیزی باید هزینه ای پرداخت.

ولی راهی برای کاهش این هزینه وجود دارد که استفاده کمتر از جوهر است. این ایده که "Ecobranding" نامیده شد یک کانسپت تجربی برای مسئول تر ساختن برندها و در عین حال کاهش میلیونها دلار هزینه تولید برای انان است.

لوگوی برندهای زیر خود به تنهائی سخن میکویند. استفاده کمتر از جوهر برای صرفه جوئی بدون اینکه زیاد لوگو تغییر یابد. در زیر لوگوهای قبل و بعد از کاهش جوهر و همچنین درصد جوهر صرفه جوئی شده برای هر یک را مشاهده میکنید.

این خبر انحصارا برای ترفندستان ترجمه شده و کلیه حقوق مادی و معنوی ان مربوط و متعلق به وب سایت ترفندستان است. کپی این خبر فقط با قید نام ترفندستان مجاز است.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]