[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

UltraFileSearch Lite برنامه ای برای جستجوی سریع فایلها و پوشه ها و متون روی پی سی یا درایوهای قابل حمل همراه با فیل*رهای مختلف برای پاسخگوئی دقیق به انچه جستجو میشود میباشد.

با UltraFileSearch Lite میتوان نام چندین فایل و یا پوشه را همزمان جستجو کرد و با توجه به ویزگیهای انها همچون تاریخ تغییرات داده شده, این برنامه انها را دسته بندی میکند و در نتیجه به راحتی میتوان فایلهائی که کلمات و یا جملات جستجو شده را دارند را یافت. نتایج جستجو را میتوان در ستونهائی از بالا به پائین و یا برعکس تنظیم کرد.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]