[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

Dual Monitor Taskbar برنامه ای رایگان برای گسترش اسان تسکبار سیستم به دومین مونیتور و انتقال و جابجائی بعضی برنامه های در حال اجرا روی صفحه نمایش اصلی به دومین صفحه نمایش است.

Dual Monitor Taskbar پس از نصب بطور خودکار تنظیمات چند صفحه نمایش را یافته و بلافاصله تسکبار جدید روی انها قابل استفاده خواهد بود و تسکبار اصلی به مونیور دیگر گسترش خواهد یافت.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]