با سلام
بعد از مسدود کردن سیمکارتی ک گم کردم آیا مخاطبین ذخیره شده در آن نمایش داده میشود؟