[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]Confidential شرکت Tag Forge برنامه ای برای افزودن اتیکت یا تگ روی فایلها و پوشه ها است تا بتوان براحتی انها را از هم تمیز داده و مثلا دانست کدام یک برای پروژه ها و یا برای اشتراک در محل کار و یا با افراد خانواده و دوستان است.

Confidential در سه نسخه که یکی رایگان و دو نسخه دیگر غیر رایگان میباشند موجود است که در فایل پیوست نسخه رایگان که با ان میتوان تا 9 تگ به فایلها و پوشه ها افزود و چهار تا که از پیش تعیین شده هستند اما میتوان انها را دوباره نامگذاری نمود و پنج تگ که کاربر میتواند بسازد میباشد.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]