با سسام
میخواستم بدونم چه جوری میشه ادد لیست هایی که تو یه شماره تلگرامیم دارم رو انتقال بدم به یک شماره دیگه
شماره ایی دارم که تازه گرفتم و میخوام لیست دوستانم در یک شماره دیگه رو به اون انتقال بدم
ایا راهی داره ؟
در ضمن این ادد لیست هایی که دارم در لیست شماره های گوشیم نیستند . تو تلگرام هستند
ممنون