[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
بعضی لینکها چون مثلا جستجوهای کورتانا همیشه در مرورگر اج باز میشوند ولو مرورگر پیشفرض مرورگری غیر از اج باشد. مایکروسفت از پروتکل بخصوصی استفاده میکند تا بعضی لینکها همیشه در مرورگر اج گشوده شوند.

EdgeDeflector برنامه کوچکی است که این لینکه را به مرورگر پیشفرص انتقال میدهد.

به هنگام نصب کافی است که EdgeDeflector انتخاب شود.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]