[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]F-Secure Router Checker انلاین ابزاری رایگان بری کنترل تنظیمات روتر و دانستن احیانا هک ان است. مجرمین سایبری با هک روتر و یا در واقع منحرف ساختن دی ان است میتوانند ترافیک اینترنت را نظارت و کنترل کرده و یا انرا منحرف سازند و مثلا زمانیکه کاربر یک سایت بانکی را بازدید و استفاده میکند او را به یک سایت جعلی هدایت کنند و یا مثلا تبلیغاتی که کاربر به هنگام وبگردی مشاهده مینماید را تییر داده و تبلیاتی دیگر بجای انها نمایش دهند.

برای چک کردن و اطمینان از اینکه روتر شما هک نشده [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] و روی صفحه روی دکمه check your router کرده و منظر نتیجه شوید.