[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
RePicvid Photo Recovery برای بازیابی تصاویر حذف شده از روی هارد یا فلش یا اس دی کارت و یا مموری کارت و غیره و رایگان میباشد. تصاویر بازیابی شده را میتوان در اندازه بند انگشتی ملاحظه نمود که این یافتن سریعتر تصویر مورد نظر از بین تصاویر بازیابی شده کمک میکند.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]