[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
DTaskManager برنامه ای رایگان و سبک برای مشاهده برنامه ها و پروسسهای در حال اجرا روی پی سی و فریز یا معلق کردن و یا متوقف و حذف کردن انها و جستجوی فایلهای هدف برای برنامه ها و پروسسهای انتخاب شده میباشدکه میتوان با ان میتوان موقتا انها را به تنهائی یا دسته ای از انها را همزمان غیر فعال ساخته و سپس مجددا انها را فعال ساخت.

اینترفیس DTaskManager شبیه تسک منیجر ویندوز بوده و میتوان نها برای جایگزینی ان تنظیم نمود.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]