[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]برای دانلود BullGuard Internet Security همراه با لیسانس یکساله کافی است انرا[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]. این نسخه انلاین باید نصب گردد یعنی هنگام نصب کانگشن اینترنت الزامی است.

توجه داشته باشید که فقط 1500 نفر اولی که این نسخه را دانلود و نصب میکنند میتوانند از استفاده یکساله رایگان بهره مند گردند.