با سلام
.
System BIOS Boot Keys for Laptops/Desktop PCs

در این تاپیک لیست کلیدهای BIOS برای مدل های مختلف لپ تاپ و PC رو می بینید.

نکته:ممکن هست برخی کلیدها کار نکند و باید کلیدها و ترکیبات (دیگر کلیدها) رو تست کنید.

دوستان اگر برای ورود به بایوس کلیدی رو تست کردند به غیر این کلیدها در همین تاپیک ارسال کنند با ذکر مدل لپ تاپ و.....

Acer

F2 (BIOS Setup)
ALT + F2 (Boot Device Options)
F12 (Boot Device Options)
ALT + F10 (Acer eRecovery)

ASUS

ESC (Boot Selection Menu)
F2 (BIOS Setup)
F9 (Asus Laptop Recovery)

Apple (Models 2006+)

Command + Option + P + R (PRAM and NVRAM Reset)
Command + S (Boot into Single-User Mode)
Command + V (Boot with Verbose Status)
Option (Select Hard Drive Boot Volume)
Option + N (Boot Image from Netboot Server)
Shift (Boot into Safe Mode)
C (Boot from CD Drive)
D (Boot from OS/X Recovery and perform Hardware Test)
N (Boot from Network)

Dell

CTRL + F11 (Dell™ PC Restore by Symantec)
F8 (Repair Your Computer) Dell Factory Image Restore

EI Systems

F10 (System Recovery)

Fujitsu

F2 (BIOS Setup)
F12 (Boot Menu)

Gateway

F11 or R (Gateway Recovery)

HP / Compaq Desktops

F10 (HP Recovery)

HP Pavilion / Compaq Laptops

ESC (Startup Menu)
F1 (System Information)
F2 (System Diagnostic)
F9 (Boot Device Options)
F10 (BIOS Setup)
F11 (System Recovery)

IBM ThinkPad

F11 (IBM Product Recovery)

Intel NUC

F2 (System Setup)
F7 (BIOS Update)
F10 (Boot Menu)

iRULU Walknbook

ESC (Boot Device Options)

Lenovo

(Lenovo OneKey Rescue System)
F2 (BIOS Setup)

Packard Bell

F11 (Recovery Program)

Sony Vaio

F10 (VAIO Recovery Wizard)

Toshiba

0 (zero) (Toshiba Harddrive Recovery Utility)
F2 (Setup Utility)
F8 (Advanced Boot Options Menu)
F12 (Boot Menu)[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]