در حالی که بسیاری از فرضیه‌های علمی ارتباط زیاد با گوشی تلفن همراه را برای سلامتی انسان زیان آور می‌دانند؛ خطرناک‌بودن تلفن همراه هنوز به اثبات نرسیده است، با این وجود افراد می‌توانند با کاهش مدت مکالمه و استفاده از هندزفری برای مکالمات طولانی پرتوگیری از امواج رادیویی گوشی‌های تلفن همراه را به حداقل ممکن برسانند.


برای افرادی که از ضربان‌ساز مصنوعی قلب (Pacemaker) استفاده می‌کنند بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت (WHO) توصیه می‌شود بین گوشی همراه و ضربان ساز مصنوعی قلب همواره ۱۵ سانتیمتر فاصله باشد، برای مثال این افراد هیچ گاه تلفن همراه خود را در نزدیکی ضربان‌ساز مصنوعی در جیب پیراهن قرار ندهند.