سلام یک نظری دارم این موضوع های اخر سایت در بخش انجمن که نوشته سخت افزار و عمومی و... رو فشرده کنید یعنی کم کنید به دلیل اینکه خیلی زیاده