Windows Server 2016 Inside Out
Windows Server 2016 نسل جدید سیستم عامل های ویندوری برای سرورها می باشد پیش از انتشار این سیستم عامل، Windows Server 2012 آخرین نسخه ی سروری ویندوز بود. این کتاب در درجه اول برای متخصصان فناوری اطلاعات نوشته شده که به طور منظم با ویندوز سرور کار می کنند. به این ترتیب ممکن است ویندوز سرور 2016 اولین نسخه از ویندوز سرور نباشد که مسئولیت مدیریت آن را داشته باشند. این به این دلیل است که اکثر مدیران ویندوز سرور بیش از یک دهه با برخی از نسخه های سیستم عامل کار کرده اند و درصد قابل توجهی از آنها تجربه ی کار با ویندوز NT 4 را دارند. به این ترتیب لازم نیست زمان زیادی را صرف مفاهیم و تکنیک های پایه نمایند کافیست به جای آن، مطالب متوسط و پیشرفته از جمله مهم ترین رول ها و feature های موجود در ویندوز سرور 2016 مورد هدف قرار دهند.
سرفصل ها:
Chapter 01. Administration Tools
Chapter 02. Installation Options
Chapter 03. Deployment and configuration
Chapter 04. Active Directory
Chapter 05. DNS, DNS and IPAM
Chapter 06. Hyper-V
Chapter 07. Storage Services
Chapter 08. File servers
Chapter 09. Internet Information Services
Chapter 10. Containers
Chapter 11. Clustering and High Availability
Chapter 12. Active Directory Certificate Services
Chapter 13. Active Directory Federation Services
Chapter 14. Dynamic Access Control and Active Directory Rights Management Services
Chapter 15. Network Policy and Access Services
Chapter 16. Remote Desktop Services
Chapter 17. Windows Server 2016 and Azure IaaS
Chapter 18. Security
Chapter 19. Monitoring and maintenance
Chapter 20. Upgrade and Migration
Chapter 21. Troubleshooting

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
منبع: سایت هیوا شبکه