متشکرم از بازی های جالبی که گذاشتید البته باید name و key رو از فایل متنی ضمیمه برای هر بازی کپی و در حین اجرای بازی با زدن unregistry وارد صفحه رجیستری میشویم ومقادیر را بترتیب وارد کرده و پس از اکی شدن برنامه را یکبار بسته مجددا باز میکنیم تا سرعت مناسب شود.