سلام راهی هست که به صورت افلاین بخش زامبی رو بازی کرد؟