[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]



برای دانلود رایگان Wise Anti Malware Pro همراه با لیسانس شش ماهه [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

این نسخه اهدائی شش ماهه فقط برای ویندوزهای 64 بیت میباشد.