[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
CalcTape ماشین حسابی از نوع جدید و رایگان است که محاسبات با ان شفاف بوده و میتوان انها را مشاهده نموده و با تصحیح و یا تغییر اعداد و عملیات نتایج را تغییر داد.

با CalcTape میتوان لیستی طولانی از محاسبات را به یکباره انجام داده و رد انها را درست همانند ماشین حسابهائی با کاغذ چاپ نگاهداشت.

CalcTape از ویندوزهای 7 تا 10 پشتیبانی میکند.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]