StopUpdates10 برنامه بسیار کم حجمی برای مسدود ساختن ویندوز اپدیت است.

برای مسدود کردن ویندوز اپدیت و ممانعت از نصب بروز رسانیها کافی است روی دکمه Stop Windows Updates کلیک شود.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


برای برداشتن این مسدودیت کافی است روی دکمه "Restore Windows Updates" کلیک شود.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


StopUpdates 10 از ویندوزهای 7 تا 10 پشتیبانی میکند.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]