چطوری میتونم تمام ایتم های لول 80 رو بخرم حتا مخصوص لباس لول 80 و قوی کردم هیرو یعنی ادمی که من دارم بازی میکنم .؟؟؟ و حتا شمشیر .....و حیوانی که بتونم بخرم و سوار بشم اینا رو اموزشا شو نو به ویدیو در ابارات برای من بیدا کنید بذارید ازتون ممنون میشم
...///