[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
Vov Email Extractorرباتی برای ابندکس کردن وب است که قادر است سریعا چندین صفحه را مرور کرده و ادرس ایمیلهائی که روی انها میابد را استخراج کند.

Vov Email Extractor از ویندوزهای XP تا 10 پشتیبانی میکند.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

لیسانسهای Vov Email Extractor نسخه 2.4 موجود و به درخواست کنندگان در این تاپیک هدیه و با پیام خصوصی برایشان ارسال خواهد شد. این درخواست کنندگان میتوانند این نسخه Vov Email Extractor را [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] و با کد لیسانس دریافتی خود انرا فعال کنند.