[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
Password Fox برنامه ای رایگان و پرتابل است که میتواند تمام شناسه ها و رمزعبورهای ذخیره شده در مرورگر فایرفاکس را در فرمتهای CSV, XML و یا TXT استخراج کند. این برنامه بخصوص پس از اینکه نسخه کوانتوم فایرفاکس ارائه شد و نمیشد که دیگر همه رمز عبورهای ذخیره شده در این مرورگر را به یکباره استخراج ذخیره کرد بکار میاید چون قادر به انجام اینکار میباشد.

به محض اجرای Password Fox, این برنامه تمام شناسه های ذخیره شده را یافته و حتی بهتر اینکه میتواند شما را از تعداد دفعاتی که در مرورگر استفاده شده اند مطلع سازد.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]