[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]SoftMaker Office NX Home برنامه ای معادل افیس مایکروسفت و یا LibreOffice میباشد.

برای دریافت اشتراک رایگان شش ماهه SoftMaker Office NX Home [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] و روی صفحه به ترتیب تصاویر زیر عمل کنید.

توجه داشته باشید که برای ثبت نام و گرفتن اشتراک شش ماهه رایگان SoftMaker Office NX Home مدت زماتی محدود فرصت دارید.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]