[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]InPixio Photo Editor Premium برنامه ای برای ادیت و افزودن فیل*ر و افکتهای گوناگون و برش زدن و مجددا کادر کردن و بهینه سازی رنگها و روشنی وتقلیل نویز و ادیت انتخابی یک قسمت و تنظیماتی دیگر برای تصاویر است.

برای دانلود InPixio Photo Editor Premium [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] و برای دریافت کد لیسانس برای فعالسازی ان [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] و فرم روی صفحه را با وارد کردن به ترتیب ادرس ایمیل و مجددا ادرس ایمیل و فامیل و نام و انتخاب کشور در کیسها و برداشتن تیک داخل کیس کوچک و انتخاب یکی از گزینه های پائین فرم با تیک زدن ان تکمیل کرده و سرانجام کلیک روی دکمه خاکستری زیر فرم کلیک کنید.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]