[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
Sizer برنامه ای رایگان است که توسط ان و با فقط فشردن چند دکمه روی صفحه کلید میتوان اندازه پنجره برنامه ها روی صفحه نمایش را به اندازه مورد نظر تغییر داد. مثلا قرار گرفتن خودکار پنجره برنامه ای در وسط صفحه نمایش یا گوشه ای از صفحه نمایش تا بعنوان مثال بتوان در حالیکه ویدیوئی از یوتیوب مشاهده میشود در خین حال با برنامه ای دیگر کار کرد. بخصوص این برنامه برای چندین مونیتور ایده ال است چون با ان میتوان فقط با فرمانهای صفحه کلید اندازه پنجره هر برنامه روی هر مونیتور را تعیین نمود.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]