لینک اثبات و معتبر:
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

عکس از هک شدن سایت مذکور:
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

بنده از قبل چنین بار به مدیریت ایمیل زده بودم ولی دیدم توجهی نمیکنن مجبور شدم هشدار خودم رو در قالب دیفیس یه بهشون اعلام کنم

یاحق