[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
WindowTabs برنامه ای هوشمند و ساده و رایگان برای دسته بندی و نمایش پنجره تمام برنامه های در حال اجرا بصورت تبهای کنار هم میباشد در صورتیکه برنامه های مورد نظر از ان پشتیبانی کنند.

میتوان ظاهر هر تب و طول و عرض و ارتفاع و رنک زمینه فعال را تغییر داد.

بعلاوه با دسته بندی انها در تبها دکمه تسکبار انها نیز با انها ترکیب شده و میتوان روی دکمه هر یک از انها روی تسکبار کلیک کرد تا دانست کدام پنجره ها در یک گروه هستند و پیش نمائی از هر یک مشاهده نموده و انها را فعال نمود.

WindowTabs از ویندوزهای 7 تا 10 پشتیبانی میکند.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]