کتاب روشنایی فنی – کریم پور منبع مطالعاتی بسیار خوبی برای درس روشنایی فنی هست این شامل
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] پنج فصل دارای ۹۱ صفحه در قالب فایل pdf بوده که میتوانید در ادامه دانلود کنید.

مهندسی روشنایی با استفاده از چراغ های برقی در جهان بیش از یک قرن سابقه دارد. مهندسی روشنایی دامنه گسترده ای دارد. علاوه بر مهندسی برق ، بیولوژی ، روان شناسی و زیبا شناسی را نیز شامل میشود و به این دلیل آمیخته ای از مهندسی و علوم هنر است بدیهی است که بررسی کامل موضوعی به این وسعت در چنین جزوه ای به راحتی ممکن نیست.

لذا هدف از تهیه کتاب روشنایی فنی – کریم پور آشنایی با اصول علمی مهندسی روشنایی است . جزوه روشنایی فنی – کریم پور در فصل اول به بررسی تاریخچه ی پیدایش مهندسی روشنایی پرداخته و در فصل دوم تعاریف و مفاهیم روشنایی ،
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] در فصل سوم به شرح ساختمان و طرز کار انواع لامپ های برقی و در فصل چهارم و پنجم [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] روش نقطه به نقطه و روش شار نوری را برای محاسبه روشنایی مورد بررسی قرار داده است.
سرفصل های روشنایی فنی
فصل اول
مقدمات

لزوم آموزش مهندسی روشنایی
ماهیت نور
طیف امواج الکترومغناطیسی و نور مرئی
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
خواص تشعشات مرئی
حساسیت چشم انسان
انتشار نور
انعکاس و انتقال نور در برخورد به سطح مشترک دو محیط مختلف
تاریخچه ی پیدایش و پیشرفت مهندسی روشنایی
عوامل اصلی در روئیت و ارزیابی کمی آنها
فصل دوم
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
تعاریف و کمیت های اصلی روشنایی
جریان نور (شار نوری)
شدت نور

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]