[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
اکثر بیماران نمیدانند که که حتی تکنیسینهای رادیولوژی با تجربه نیز باید مرجعی برای بررسی بعضی مسائل خاص داشته باشند و با صدها مرحله و روش که در طول زندگی حرفه ای خود باید انجام دهند باز هم بعضی موارد را ممکن است فقط یک یا دوبار در طول زمان فعالیتهای حرفه ای خود تجربه کنند. iRadTech ESP که یک راهنمای عملی و فابل اعتماد است که علاوه بر تکنسینها میتواند برای دانشجویان رادیولوژی نیز در این راستا کاربرد داشته باشد.

iRadTech ESP یک راهنمای مراحل تشخیص برای تکنیسینهای رادیولوژی میباشد که شامل بیش از 190 ازمایش رادیوگرافی با قابلیت گسترش در هر وضعیت و زاویه برای هر مرحله و توضیحات جزئیات وضعیت قرار دادن بیمار و جزئیات تشخیص در نتیجه رادیوگرافی به اضافه زیرنویس روی عکسها در مورد وضعیت قرار گرفتن بیمار و وضعیت ساختار تشریحی یا اناتومی و دستورالعملهای تنفسی و توضیحات در مورد موقعیت و وضعیت گرفتن تصویریی و زاویه و جزئیات کیفیت اشعه ایکس و ساختارهای اناتومی مشاهده شده میباشد.

در حال حاضر برنامه iRadTech ESP [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] به رایگان در دسترس است.

iRadTech ESP برای گوشیهای هوشمند و تابلتهای اندروید و ای اوس موجود است و علاقه مندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] رجوع کنند.