[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
احتمالا طی سالها روی ده ها سایت و یا بیشتر ثبت نام کرده اید و ادرس ایمیل خود و داده های شخصی چون تاریخ تولد و ادرس خیابان و رمز عبور خود را داده اید.

با Spybot Identity Monitorمیتوانید چک کرده و بدانید که ایا این اطلاعات شما در دست سارقین سایبری میباشند.

اگر Spybot Identity Monitor تشخیص دهد که داده های شما درز پیدا کرده اند در اینصورت باید رمز عبور خود را روی همه سایتها و سرویسهائی که ان رمز عبور را استفاده کرده اید را عوض کنید.

با اجرای Spybot Identity Monitorبلافاصله نمائی از منابع شناخته شده و نقض و نشت حسابهای کاربری نمایش داده میشود.[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


در مثال تصویری زیر میبینیم که حتی شماره تلفن و کارفرمایان نیز فاش شده اند.[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


با Spybot Identity Monitor میتوانیذ هر چقدر حساب کاربری را که مایلید چک کنید.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]