سلام ، من میرم پیش زنه دکمه E رو می زنم و همچنین میرم پیش مرده دکمه E رو میزنم ولی هیچ اتفاقی نمی افته ؟ چیکار باید کرد؟؟؟