برخی از دانشمندان در جهان برای سال‌های طولانی است که معتقد هستند جهان بر اثر انفجاری بزرگ(Big Bang) بین مولکول‌های هلیوم و هیدروژن و در نتیجه شکل گیری مولکول هلیوم هیدرید به وجود آمده است، ولی تا کنون هیچ سندی از وجود هلیوم هیدرید در جهان کشف نکردند.


حال دانشمندان ناسا به تازگی مدعی شده‌اند که مدارک و شواهد جدیدی از وجود هلیون هیدرید یا همان اولین مولکول شکل دهنده جهان کشف کنند. دانشمندان این سازمان فضایی با استفاده از تلسکوپ‌های بسیار قوی و اطلاعات ارسال شده از فضاپیماهای موجود در خارج از جو زمین شواهدی را از هلیوم هیدرید در یک سحابی سیاره‌ای به نام NGC 7027 واقع در ۳۰۰۰ سال نوری دورتر از کره زمین بدست آورند.


نتایج بدست آمده از تحقیقات جدید دانشمندان ناسا و اثبات شاید بتواند تصورات جهانی را در مورد پیدایش جهان هستی تغییر دهد. هرچند تا این لحظه نیز این نظریه با مخالفت‌هایی رو به رو است و احتمالا هیچوقت درستی این نظریه به صورت رسمی اثبات نشود. این کشف علاوه بر دستاوردهای تاریخی و ماهیتی آن، گام نسبتا بزرگی در پیشرفت فناوری محسوب می‌شود، چرا که توان انسان در آزمایش جزئیات فضای خارج از زمین را نیز افزایش داده است.


هارولد یورک، مدیر مرکز علمی SOFIA در مصاحبه مطبوعاتی گفت: ما از وجود هلیوم هیدرید در جهان اطمینان داشتیم ولی به دلیل عدم وجود فناوری‌های مناسب تا کنون قادر به اثبات و یافتن شواهدی از آن نبودیم و اکنون به لطف تلاش شبانه روزی دانشمندان و تجهیزات پیشرفته توانستیم سرانجام نظریه خود را اثبات کنیم.


در هر حال آفریدگار جهان نظمی شگفت انگیز به آن بخشیده است و هرگونه تغییر در عالم و رخدادی همچون انفجار Big Bang در سلطه اختیارات اوست. علم و ذهن محدود انسان هیچگاه قادر به درک قدرت بی‌نهایت باری تعالی نیست و انسان‌ها تنها می‌توانند گوشه‌هایی از رموز هستی را دریابند.