بررسی‌ سازمان‌های امنیتی نشان می‌دهد که هکر‌ها روشی به صورت گسترده برای دخالت در انخابات‌ محلی و بین ایالتی آمریکا برنامه ریزی کرده‌اند و توانایی لازم برای از کار انداختن سیستم رای گیری و ایجاد اختلال در آن را دارند.


ایالت فلوریدا یکی از آسیب پذیرترین نقاط در برابر حمله سایبری هکر‌های روس است. این ایالت در انتخابات ریاست جهوری ۲۰۱۶ آمریکا نیز مورد حمله‌های متعدد سایبری قرار گرفت بود که در آن هکر‌ها حتی موفق به تغییر رای برخی از شهروندان شده بودند. این حملات سایبری تنها محدود به سیستم‌های رای گیری نبوده و در پاره‌ای از موارد کاربران غیرمجاز با نفوذ به حریم اطلاعات برخی از کاندیدا‌های انتخاباتی تغییراتی را در سوابق آن‌ها به وجود آوردند.


پس از انتخابات جنجالی ۲۰۱۶ آمریکا بسیاری از منتقدات دونالد ترامپ رییس جهمور کنونی آمریکا، او را به دخالت در فرآیند انتخابات و استفاده از روش‌های غیرمجاز برای تغییر در آرای مردم متهم کردند. یکی از مدیران ارشد امنیتی در آمریکا گفت: «کاربران غیرمجاز موفق شدند به تازگی وبگاه‌های برخی از ادارات دولتی و امنیتی در فلوریدا را هک کنند و در روند انتخابات درون ایالتی اختلال ایجاد کنند. کارشناسان ما پس از بررسی ابعاد و جزییات این حمله‌ها موقعیت مکانی هکر‌ها را در کشور روسیه شناسایی کردند.»
هرچند در گزارش‌های اخیر سازمان‌های امنیتی آمریکا اشاره مستقیمی به همکاری فرد یا افراد خاصی از درون آمریکا با هکر‌های روسی نشده است، ولی شواهد از جهت‌گیری این هکر‌ها برای حمایت و بیشتر شدن احتمال پیروزی کاندیدایی خاص حکایت دارد. تاکنون حمله‌ای مشابه، ولی با قدرت بسیار ضعیف‌تر در ۳۹ ایالت آمریکا شناسایی شده است و مشخص نیست برنامه آینده هکر‌های روسی برای ضربه زدن به سیستم‌های امنیت مجازی آمریکا چگونه خواهد بود.