سلام تبلت تک سیمکارت lenovo دارم که روی سیمکارتش تعداد کمی شماره ذخیره کردم واجازه ذخیره بقیه شمارهها را نمیده علتش؟