UltData برنامه ای برای بازیابی اطلاعات برای Windows و macOS

به شما اجازه می دهد تا انواع فایل ها از جمله عکس ها، فیلم ها، اسناد و ... را بازیابی کنید.

برای دانلود برنامه [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ].بعد از دانلود با اطلاعات زیر برنامه رو فعال کنید.

Registration email
کد PHP:
.تنها اعضای سایت قادر به دیدن این محتوا هستند. لطفاً وارد شوید و یا برای عضویت رایگان و بی‌دردسر در سایت کلیک کنید


License Code
کد PHP:
.تنها اعضای سایت قادر به دیدن این محتوا هستند. لطفاً وارد شوید و یا برای عضویت رایگان و بی‌دردسر در سایت کلیک کنید


برای دانلود برنامه [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ].بعد از دانلود با اطلاعات زیر برنامه رو فعال کنید.

Registration email

کد PHP:
.تنها اعضای سایت قادر به دیدن این محتوا هستند. لطفاً وارد شوید و یا برای عضویت رایگان و بی‌دردسر در سایت کلیک کنید


License Code
کد PHP:
.تنها اعضای سایت قادر به دیدن این محتوا هستند. لطفاً وارد شوید و یا برای عضویت رایگان و بی‌دردسر در سایت کلیک کنید


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

نکته:این لایسنس یکساله می باشد.نکته:برای دانلود و فعال سازی این برنامه تا تاریخ 17/05/2019 مطابق با 27 اردیبهشت 1398 فرصت دارید.