سلام این آهنگ از سلیت حذف شده ممنون میشم بذارین
آهنگ گوشی پن تکبابایی گوشیو بردار