باسلام و آرزوی قبولی بندگی های خالصانه به درگاه حق وقتی در نرم افزار word در قسمت numeralگزینه context را انتخاب می کنیم زبان اعداد با زبان متن منطبق می شود با این وجود در قسمت کلیپ بورد در بین متن فارسی اعداد انگلیسی وجود دارد چه راه حلی وجود دارد امیدوارم با راهنمایی دوستان راه حلی برای این موضوع پیدا کنم البته مشکل خود من نیست یکی از دوستان پرسیده