ببین راه حل اینه اول نسخه اصلی فلیم رومیگیری بعد اون فیلمی که سانسور شدست رو با برنامه [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] دوبلشو اسخراج میکنی و به فیلم اصلی میدی با همون برنامه